Skladovanie vianočného stromčeka po doručení

Po tom, čo dostanete stromček, je dôležité, aby ste z neho odstránili všetky plastové obaly, aby mohol dýchať.
Najlepšia teplota pre stromček je v rozmedzí 5 až 10 C°. Ak nie je možné skladovať stromček pri tejto teplote, odporúčame vám, aby ste ho nechali vonku. Ak to nie je možné, odporúčame vám, aby ste stromček postavili na stojan naplneného vodou. Pre viac informácií pozrite starostlivosť o vianočný stromček.