1. Nákup u spoločnosti Treemy.
Kým nedostanete od spoločnosti Treemy potvrdenie objednávky, objednávka nie je záväzná.

2. Cena:
Platí cena uvedená pri zadaní objednávky. Všetky ceny sú vrátane 25% dánskej DPH a uvádzajú sa v DKK.
Vyhradzujeme si právo na:
– zmeny kurzu mien
– udalosti vyššej moci
– neúspešné doručenie
– zmeny poplatkov a daní.
– vypredané položky a tlačové chyby.

3. Doručenie:
Vyhradzujeme si právo na vypredané položky a omeškané dodávky zo strany veľkoobchodníkov a dodávateľov.

4: Platba:
Objednávať a platiť môžete online prostredníctvom:
Visa
MasterCard
Visa Electron
Systému Paypal
Dobierky

Pri platbe kreditnou kartou ste vždy chránený proti zneužitiu a máte možnosť odmietnuť platbu, keď dostanete výpis. Peniaze nie je možné odpočítať z vašej karty v prípade, že dôjde k jej zneužitiu v internetovom obchode, ktorý používa systém SSL (Secure Socket Layer). Suma sa odpočíta z vašej karty v deň, kedy zásielku expedujeme.

5. Reklamácie – obchod
V prípade, že sa vyskytne chyba výrobku, mali by ste nás, samozrejme, kontaktovať. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme reklamáciu vybavili, a vy dostanete opravený alebo nový produkt.
Ak chcete vrátiť položku na základe reklamácie alebo z dôvodu nesprávneho dodania, vyplňte náš formulár na vrátanie tovaru a zašlite ho spolu s položkou. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar vrátený na dobierku alebo bez úhrady poštovného spoločnosť Treemy neprijme.
Na tovar sa zo zákona poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka je však obmedzená prirodzenou životnosťou / trvácnosťou produktu, ktorú vám prisľúbila spoločnosť Treemy – pozri informácie na balení. Znamená to, že spoločnosť vám v závislosti od konkrétnej situácie produkt opraví alebo nahradí resp. vráti peniaze alebo poskytne zľavu.
Samozrejme, podmienkou je, aby bola reklamácia oprávnená a že vada nevznikla v dôsledku nesprávneho použitia výrobku alebo iného zlého zaobchádzania.
Reklamáciu musíte uplatniť v primeranej lehote po zistení vady. Reklamácia podaná do 14 dní sa vždy považuje za reklamáciu podanú včas.

6. Vrátenie tovaru
Pri nákupoch cez internet máte vo väčšine prípadov právo zrušiť nákup. Nakupovanie cez internet predstavuje obchod na diaľku a na rozdiel od štandardného nakupovania pri ňom máte právo zrušiť nákup do štrnástich dní od doručenia tovaru. Vzťahuje sa to na všetky kategórie tovarov predávaných v internetových obchodoch spoločnosti Treemy s výnimkou produktov vyrobených na mieru a rastlín, keďže táto skupina produktov vyžaduje osobitné podmienky na prepravu a skladovanie.
Produkt sa musí vrátiť nepoužitý a v rovnakom stave, v akom bol doručený. Za vrátenie produktu a náklady s tým spojené zodpovedá kupujúci. Všetky vrátené produkty musia byť bezpečne zabalené.
Odporúčame, aby sa produkty vracali prostredníctvom PostDanmark, a aby boli zaslané ako balíková zásielka alebo náklad. Takýmto spôsobom je možné vystopovať zásielku a nevzniknú pochybnosti o tom, či bol tovar naozaj doručený. navyše vám uvedený spôsob umožňuje hľadať zásielku, ak nebola doručená.
Upozorňujeme, že nie je možné vrátiť produkty s obmedzenou životnosťou ako rastliny a stromčeky.

7. Dodacie podmienky
Tovar sa zasiela do 3-7 dní, ak je na sklade. Pokiaľ je produkt vypredaný alebo vo výrobe, uvedieme odhadovaný čas príchodu na sklad.
Pokiaľ adresáta nezastihneme na dodacej adrese, balík sa nechá pri dverách a bude sa považovať za doručený.

8. Vlastnícke práva k produktom
Spoločnosť Treemy si vyhradzuje všetky vlastnícke práva k produktom, ako aj súvisiace práva až do okamihu uskutočnenia konečnej platby.

9. Škoda počas prepravy
Škodu spôsobenú počas prepravy treba okamžite nahlásiť dopravcovi alebo pošte. S dopravcom bolo vopred dohodnuté, že tovar sa musí doručiť bez potvrdenia príjmu, aby spoločnosť Treemy neniesla zodpovednosť, ak sa produkt stratí alebo poškodí.

10. Vyššia moc
V prípade, že sa doručenie neuskutoční v celom rozsahu alebo čiastočne v dôsledku udalosti vyššej moci, spoločnosť TreemyApS je oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti. Medzi udalosti vyššej moci patria hlavne pracovné spory, vojna, občianska vojna, blokády, zátarasy, politické nepokoje, vládna intervencia, nedostatok pohonných hmôt, prírodné katastrofy alebo iné okolnosti mimo kontroly spoločnosti ovplyvňujúce doručenie.

11. Zodpovednosť za poradenstvo
Pomoc alebo poradenstvo, ktoré spoločnosť Treemy poskytuje kupujúcemu, sa považuje iba za informatívne a spoločnosť Treemy zaň nepreberá zodpovednosť.

12. Zodpovednosť za produkty
Spoločnosť Treemy zodpovedá za škody spôsobené osobám v dôsledku vád doručených produktov iba v zákonom stanovenom rozsahu.
Spoločnosť Treemy nepreberá zodpovednosť za prevádzkové straty, ušlý zisk alebo iné nepriame straty.

13 Produkty
Spoločnosť Treemy nepretržite rozvíja svoje produkty, aby sa udržala na popredných miestach. Preto sa modely, sortiment, farby a ceny uvedené v našich katalógoch a na našej webovej stránke môžu meniť.

14. Bezpečnosť
Osobné informácie sa používajú výlučne v súvislosti s objednávkou. Spoločnosť Treemy považuje všetky osobné údaje za úplne dôverné a narába s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Informácie o kreditných kartách sa zasielajú zašifrované do PBS pomocou systému SSL (Secure Socket Layer). Ak chcete skontrolovať, či údaje zasielate zo zabezpečenej stránky, pozrite sa, či sa v spodnej časti vášho prehliadača nachádza zámok.

15. Súdna príslušnosť
Obchodné podmienky vzťahujúce sa na Treemy.dk sa riadia dánskym právom a o všetkých sporoch medzi kupujúcim a Treemy.dk súvisiacim s nákupom tovaru od spoločnosti Treemy rozhoduje súd v meste Kolding, Dánsko.

16. Osobné informácie
Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s nákupom na Treemy.com a Treemy.dk spracuje spoločnosť TreemyApS a ktorýkoľvek externý partner v súlade s platným dánskym právom. Uchovávame iba informácie potrebné na realizáciu vašej objednávky – vrátane e-mailu a údajov o produkte, ktoré sa vás týkajú. Všetky informácie o zákazníkoch a ich objednávkach sú prísne dôverné a nikdy sa neposkytnú tretím osobám.

Podľa dánskeho práva sa informácie musia uchovávať päť rokov. Ak sa prihlásite na odber nášho letáku, vaša e-mailová adresa sa na základe vášho súhlasu s registráciou použije na marketingové účely v oblastiach záujmu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť kliknutím na „Odhlásiť“ v e-maily, alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu. Vaše údaje sa vymažú.
Podľa dánskeho práva o citlivých údajoch klientov sa môžete obrátiť na spoločnosť Treemy, aby ste získali úplný prístup k vaším informáciám.
Treemy Ltd.
Søndervang 10
DK-6000 Kolding

17. Tovar s obmedzenou skladovateľnosťou
Prevážame niekoľko položiek s obmedzenou skladovateľnosťou vrátane organických produktov. Tieto produkty majú obmedzenú skladovateľnosť a preto sa časom pokazia v závislosti od kvality daného produktu. Aby ste z organického produktu mali čo najväčší úžitok, odkazujeme vás týmto na našu príručku starostlivosti o tieto produkty.

18. Zrušenie objednávok
V prípade, že chcete zrušiť vašu objednávku, okamžite o tom informujte spoločnosť Treemy. Ak bol produkt už vyexpedovaný, výdavky na vrátanie znáša zákazník.